• Administrația Fondului Cultural Național
  • Finanțator
  • Telefon 021 891 91 49
  • Fax 021 891 91 55
  • Email contact@afcn.ro
  • Website www.afcn.ro

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 802/14 iulie 2005 privind organizarea și funcționarea Administației Fondului Cultural Național cu scopul de a gestiona Fondul Cultural Național, de a finanța programele, proiectele și acțiunile culturale organizate în țară și/sau în străinătate precum și pentru a susține relațiile culturale internaționale ale României.
AFCN funcționează în subordinea Ministerului Culturii, conform Hotărârii de Guvern nr. 90/10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, modificată și actualizată.

ROL în proiect

AFCN este finanțator principal în proiectul „Recuperarea Sportului Tradițional Românesc: OINA, În Marile Orașe Din România”. Finanțarea din partea AFCN este în valoare de 57500 RON.

Misiunea AFCN

Misiunea Administraţiei Fondului Cultural Național este de a promova întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază sau activează în domeniul culturii.

Finanțări:

proiecte-culturale
proiecte-editoriale